Frågor och svar

Hur ser processen ut?

1. Fyll i alla uppgifter i beställningsformuläret. Klicka sedan på ”fortsätt”.

2. När du kontrollerat att all fakta stämmer skickar du in det ifyllda formuläret till oss genom att klicka på knappen ”skicka”.

3. Så fort vi mottagit beställningen går vi på StartaAB.se igenom den och kontrollerar att den inte innehåller några felaktigheter. I de fall vi hittar oklarheter kontaktar vi dig.

4. Om allt ser riktigt ut skickar vi över handlingar för påskrift samt underlag för att upprätta bankintyg. Vi behöver ha ett bankintyg och underskrifter för att kunna skriva över organisationsnumret på din klient.

5. Du ser till att handlingarna undertecknas av funktionärerna och återsänds därefter till oss i original ihop med bankintyg.

6. Så snart vi mottagit dessa handlingar översänder vi en generalfullmakt som kan användas under tiden Bolagsverket registrerar ändringarna. Vi ansvarar för att alla ändringar (såsom namnändring och byte av styrelse) genomförs. I vårt pris ingår alla Bolagsverkets avgifter.

Vad menar ni med snabb leverans?

Om du gör din beställning av lagerbolag innan klockan 14.00 en vardag så får du ett organisationsnummer inom två timmar. Beställer du efter klockan 14.00 en vardag så får du ett organisationsnummer före klockan 10.00 nästkommande vardag.

Bolagsverkets handläggningstider avgör sedan hur lång tid det tar innan alla ändringar har gått igenom. Efter endast en timma kan din klient börja göra affärer samt ingå avtal. Det kallar vi snabb leverans.