8. Förbehåll i bolagsordningen

Enligt huvudregeln i ABL 4:7 finns inga begränsningar i äganderätten till aktier utan får fritt överlåtas och förvärvas. Dock kan äganderätten begränsas genom förbehåll i bolagsordningen.