7. Firmateckning

Samtliga styrelseledamöter tecknar bolaget i förening enligt aktiebolagslagen. Här anger du om någon annan fördelning önskas.