6. Revisor

Den 1 november 2010 försvann revisionsplikten för mindre företag. Det är numera frivilligt att välja revisor för de mindre företagen. Överstiger bolaget två av följande tre kriterier ska revisor utses: