5. Styrelse

Här anger du vilka som ska sitta i styrelsen. Styrelsen måste bestå av minst en ledamot och en suppleant alternativt minst tre ledamöter utan suppleant. Utses två eller fler ledamöter måste ordförande väljas. Bolaget kan även utse en extern firmatecknare eller VD som inte sitter i styrelsen.