4. Räkenskapsår

Välj vilken månad som skall vara startmånaden för din verksamhet. Ditt verksamhetsår kommer sedan att räknas i tolvmånadersintervaller från månaden du anger. Ditt första räkenskapsår kan du välja att förlänga upp till 18 månader.

Utöver lagerbolag med räkenskapsår 1/1-31/12, 1/5-30/4, 1/7-30/6 samt 1/9-31/8 kan vi även leverera lagerbolag med räkenskapsår som slutar den sista i valfri månad. Vänligen lämna uppgift om detta i övrigtrutan nedan.