1. Uppgifter om beställaren

Här fyller du i kontaktuppgifter till dig som beställer bolaget, samt anger vem som skall faktureras kostnaden för beställningen av det nya bolaget.