Beställ lagerbolag

Uppgifter om beställaren

Fyll i uppgifterna nedan om du vill beställa ett aktiebolag med färdigt organisationsnummer, sk lagerbolag. Beställningen är bindande.

Beställaren
Nya bolaget

Bolagsuppgifter

Aktiekapital

Aktiekapitalet måste tillföras bolaget genom insättning på nytt bankkonto i bolagets namn. Ange aktiekapitalets storlek nedan:

50 000 kr 100 000 kr

Räkenskapsår

Styrelse

Styrelsen måste bestå av minst en ledamot och en suppleant. Utses två eller flera ledamöter måste en ordförande väljas.

Person 1:

Ledamot Suppleant Ordförande VD
Lägg till person

Person 2:

Ledamot Suppleant Ordförande VD
Lägg till person

Person 3:

Ledamot Suppleant Ordförande VD
Lägg till person

Person 4:

Ledamot Suppleant Ordförande VD
Lägg till person

Person 5:

Ledamot Suppleant Ordförande VD
Lägg till person

Person 6:

Ledamot Suppleant Ordförande VD
Lägg till person

Person 7:

Ledamot Suppleant Ordförande VD
Lägg till person

Person 8:

Ledamot Suppleant Ordförande VD
Lägg till person

Person 9:

Ledamot Suppleant Ordförande VD
Lägg till person

Person 10:

Ledamot Suppleant Ordförande VD

Revisor

Ange om det nya företaget kommer ha revisor kopplad till sig:

Nej Ja

Om ja, ange revisorns uppgifter nedan:

Firmateckning

Styrelse
Styrelseledamöterna var för sig
Styrelseledamoten och styrelsesuppleanten var för sig
Styrelseledamöterna två i förening

Förbehåll i bolagsordningen

Inget
Hembudsförbehåll
Förköpsförbehåll
Samtyckesförbehåll
Skiljeklausul

Övrig information

Ange övrig information eller information som du vill förtydliga i samband med din beställning nedan:


Genom att markera den här kryssrutan accepterar du lagring och hantering av dina lämnade uppgifter i enlighet med integritetspolicyn.